Főoldal

Áldást, békességet!

Sok szeretettel köszöntjük az oldalunkon!

Örülünk, hogy felkereste egyházunk weboldalát. Különböző információkat találhat itt egyházunkról, hitvallásainkról, istentiszteleteinkről és egyáltalán egyházunk életéről és szolgálatairól. Aminek még jobban örülnénk, ha személyesen is részt tudna venni istentiszteleteinken vagy közösségeink egyéb alkalmain. Sok szeretettel hívjuk és várjuk ezekre az alkalmainkra!

Aktuális

2019. április 14-én, virágvasárnap csendesnapot tartottunk a beregújfalui gyülekezetei teremben, “Királyod jön hozzád” virágvasárnapi témakörben.  

Hang…


2019. április 1-én ifjúsági órára került sor Beregdédában  beregdédai, mezőgecsei és nagybaktai fiatalok részvételével, Csok Éva tanárnő szervezésében. Az óra témája a pályaválasztás volt.  A témában Kopasz Gyula lelkipásztor tartott építő igei előadást, majd annak hasznos és jó hangulatú megbeszélésére került sor. A lelki táplálék mellett a testi táplálékból sem volt hiány. Reméljük, mindenki számára építő és áldásokban gazdag volt az alkalom. Hála legyen érte a mi Urunknak, s adja, hogy Igéje gyümölcsözö legyen a fiatalok életében! 

További képek…


Házaspárok konferenciájára került sor 2019. március 24-én a viski gyülekezeti teremben.  A család témakörében hallott előadások fényében újra megvizsgálhattuk és fontos igei tanításokkal bátoríthattuk szívünket és családjaink életét. Hála legyen érte a mi Istenünknek! 

További képek…


Közös ifjúsági csendesnapot tartottunk a presbiteriánus egyház fiataljaival 2019. március 10-én Mezőgecsében. Az előadások a családdal kapcsolatos kérdésekkel foglalkoztak a Szentírás fényében. Fontos igei tanítások hangzottak el a család pozitív szerepével és a családra leselkedő veszélyekkel kapcsolatban. A téma elmélyítésében játékos, de hasznos interaktív foglalkozások segítettek a fiataloknak. Reméljük, hogy ismeretben és lelkiekben is gazdagodtak fiataljaink a mi Urunk jelenlétében és tanítása által, valamint az egymással való közösség is építő volt minden résztvevő számára. Mindannyian hálásak vagyunk Istenünknek az alkalom áldásaiért! 

További képek…


Tavaszi hitmélyítő estékre került sor a mezőgecsei gyülekezeti terembe 2019. március 6-8 között. Igét hirdetett Tamás Sándor, presbiteriánus lelkipásztor Erdélyből. Három téma került igei megvilágításba az alkalmak során: önvizsgálat, panaszkodás és csüggedés. Előadások hanganyaga…

További képek…


2019. március 2-án gyereknapot tartottunk a mezőgecsei gyülekezeti teremben. A 2Királyok 5-ben olvasható Naámán története alapján “Isten mident lát” volt a téma. A gyerekek az igei foglalkozás mellett egyéb más érdekes programok részesei is lehettek. Legyen áldott a mi Urunk az alkalomért és annak áldásaiért!

További képek…


2019. február 24-én ifjúsági órára került sor a mezőgecsei gyülekezeti teremben beregdédai, mezőgecsei és nagybaktai fiatalok részvételével, Csok Éva tanárnő szervezésében. Az óra témája az “internet és annak használata az Ige fényében” volt.  A téma hosszas megbeszélése után jó hangúlatú vetélkedőn is részt vettek a fiatalok. Reméljük, mindenki számára építő és hasznos volt az alkalom. Hála legyen érte a mi Urunknak, s adja, hogy Igéje gyümölcsözö legyen a fiatalok életében! 

További képek…


 

Közös alkalmaink 2019

 

Az Evangéliumi Református Egyház 2019-ben tervezett közös alkalmai:

 

Felnőtt csendesnapok Ifjúsági csendesnapok Gyermeknapok Férfi konferencia Házaspárok konferenciája Ifjúsági tábor
Február 17

Április 14

Június 23

Augusztus 18

Október 20

December 6-8 (hétvége, Beregújfalu)

Január 4-6 (hétvége, Beregújfalu)

Március 10 (presb.,Mezőgecse, vasárnap)

Október 5 (presb.,Beregszász, szombat)

November 15-17 (hétvége, Beregújfalu)

Március 2 (Mezőgecse)

 

Szeptember 20-22 (hétvége, Beregújfalu)

Január 18-20 (presb., Beregújfalu, hétvége)

Május 19

Szeptember 8 (presb., Ungvár)

Március 24

November 10

Július 20-27 (presb.)

Igehirdetések